Parttime & Interim
Controlling & Management

Et Emergo voorziet middelgrote tot grote MKB bedrijven van parttime en / of interim controlling & managementondersteuning op directieniveau.

Een duidelijk beeld van uw huidige situatie én cijfermatige onderbouwing van uw toekomstplannen zijn onontbeerlijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Et Emergo geeft u "zicht op de zaak" én combineert het verstrekken van adequate management informatie met het verbeteren van de vereiste onderliggende administratieve processen.

Daar waar de financiële functie extra aandacht vraagt, biedt Et Emergo tijdelijk of structureel een oplossing. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van het management en/of de directie. No nonsens benadering, gecombineerd met ruime ervaring en een gedegen theoretische basis, vormen de speerpunten van Et Emergo.

De bedrijfsnaam Et Emergo is ontleend aan de Zeeuwse wapenspreuk ‘Luctor et Emergo’, latijn voor ‘Ik worstel en kom boven’. Hiermee wordt benadrukt welke rol Et Emergo voor uw organisatie kan betekenen.

 

 

 

Back to top